Kijk maar zelf 18.11.2006


Tina Schwarz

De schilderijen van Tina Schwarz ontstaan niet vanuit een voorop gezet plan. Ze begint met een beeldfragment uit de werkelijkheid. De eerste laag, het eerste beeld, geeft de inspiratie voor een volgende laag, de volgende kleur en volgende vorm. Zo ontwikkeld het schilderij vanuit zichzelf. Uitwissen, overdekken, negeren. De blik wordt geleid over het beeld, dat een glimp of suggestie geeft van onderliggende lagen. 


Deze manier van schilderen is niet enkel een onderzoek naar kleurschakering en- werking. Voor haar is deze ambacht een leidraad voor het ontstaansproces en voor inhoudelijke verdieping. Campings, meisjes, ijsjes, speelplaatsen, paarden... De gebruikte objecten zijn misschien grotesk, maar zorgen, vooral als men elk deel voor zich neemt, niet voor een gevoel van onbehagen.  Ze hebben een plek in ons collectief geheugen en roepen in eerste instantie een zelfde gevoel en een zelfde betekenis op.

 

Van dichter bij en preciezer benaderd openbaart zich pas hun diversiteit, wordt er naar een andere werkelijkheid verwezen. Men ziet vertrouwde dingen maar het beleefde gevoel weerspreekt dat, het “bitter-sweet-effect”. Door de beelden te abstraheren en in de werkelijkheid van Schwarz te plaatsen, blijft er ruimte over voor een eigen interpretatie vanuit het collectieve gevoel, de persoonlijke beleving en de verschillende verborgen lagen, kleur en vorm.