MDHD- de vertraagde versie van ADHD 16.09.2006


Gialt Lemmens

MDHM staat voor Maastricht, Den Haag en Madrid. Ooit een inwoner van Maastricht, maar sinds geruime tijd afwisselend verblijvend in Den Haag en Madrid, keert Gialt Lemmens terug naar het verleden, maar met een nieuwe bagage en een totaal andere visie op de toekomst dan degene die hij voor het oog had tijdens zijn leven in het zuiden van Nederland. De uitkomst van zijn ondernemen in Maastricht stond bij aanvang nog helemaal open: het kan immers net zo goed een confrontatie met zijn verleden worden, waarin ervaringen –oud en nieuw- herschikt werden en een nieuwe plaats innemen in zijn levensverhaal.


Lemmens bouwde in de Brusselsestraat een installatie, die als een trip terug in de tijd, met het oog op de toekomst en spelend in het heden, een materialisering zal worden van deze kortstondige terugkeer. Zelfs beeldend wordt het deels een flashback, want voor het eerst sinds jaren bouwde hij weer een installatie en heeft daarin recentere werken geincorporeerd die gemaakt zijn uit materialen die vroeger helemaal geen deel uitmaakten van zijn beeldende vocabularium.


Thema’s als angst, hoop en twijfel komen aan de orde, gegoten in een saus van lichtheid en humor, nu eens met motieven die volgen uit een maatschappelijke bewogenheid, dan weer vanuit een kunsthistorisch perspectief. Hij zou echter geen Lemmens heten als hij een vinger zou wijzen of veroordelen, en de toeschouwer niet door zijn lichtvoetigheid zou laten gniffelen.