If you want to carve a great white shark, you can carve a great white shark. 12.05.2007

Yoann van Parys

Het werk van Yoann van Parys lijkt zich soms in drie stadia te laten ontdekken. Met de eerste confrontatie toont het wat er te zien is. Ogenschijnlijk ensembles van foto’s, tekeningen en teksten, gerangschikt in de expositieruimte: niet alleen tegen de muren opgehangen, maar ook horizontaal op tafels, structuren van metaal of hout  alsof het meubelen of  toonbanken zijn.

 

Yoann van Parys - If you want to carve a great white shark, you can carve a great white shark

Dan volgt een moment waarop men zich geconcentreerder over zijn foto’s en series buigt, om te  proberen ontdekken welke ritmes er tussen de verschillende documenten spelen, afhankelijk van de manier waarop ze gepresenteerd worden. Het  sturende principe lijkt op de illusie die in de bioscoop wordt gecreĆ«erd door de montage, of minstens op een ruimtelijke versie ervan. Er is geen scherm, noch een tribune of stoelen of een doorlopende projectie van een film, maar wel getuigenissen die zich ergens ontvouwen en elders weer terugtrekken, om ergens anders weer op te duiken en hun afronding te vinden. Er is geen soundtrack, maar wel geluiden die een  stilte oproepen, of ze nu groot of klein en intiem zijn, omkaderd of uit een context getrokken, in een associatief verband of op zichzelf geplaatst.

 

Yoann van Parys - If you want to carve a great white shark, you can carve a great white shark
 

Daarna komt het moment waarop de beelden en hun samenstellingen zich nestelen in de gedachten van de kijker, waar ze zich organiseren tot een precieze gewaarwording en woorden worden, deel uitmakend van een redevoering. Niet die van een minister, maar eerder opmerkingen of stellingen die als geheel gaan over onze kostbare natuur, onvermijdelijke problemen in de Egyptische esthetiek, of de blik van een personage in een klassiek werk.


Allemaal informatie die -of ze nu ridicuul is of essentiĆ«el – ons leert over  het expliciete en impliciete van de grillen van de creatieve handeling en zijn eigenaardigheid, en ons het onvoorstelbare ervan doet inzien met betrekking tot de context waarin ze zich afspeelt om die handeling en context in het ongerijmde te laten plaatsvinden, binnen het territorium van de expositie en zijn eigen tijdruimte.

 

Yoann van Parys - If you want to carve a great white shark, you can carve a great white shark