Mislukt werk 09.09.2007

Bas Schevers

 

Het werk van Bas Schevers bestaat voornamelijk uit ingrepen of acties. Installaties, performances en video zijn de voornaamste disciplines die hij daarbij inzet. Deze ingrepen komen voort uit plannen die ingaan op de gegeven situatie en geldende factoren bij een tentoonstelling en zijn bijgevolg ook (direct of indirect) daarmee verbonden. Ieder werk is dus ten dele te omschrijven als afzonderlijk benaderd project.

Tegelijkertijd zijn er belangrijke overeenkomsten tussen zijn werken. Zo vormen het maken van kunst, het tentoonstellen en de ervaring ervan aanleiding voor zijn ingrepen. Hij stelt complexe zaken op een luchtige wijze ter discussie of probeert er juist meer helderheid in te krijgen en te geven. Maar wel steeds op een proefondervindelijke manier. Een waar verschillende inzichten of vragen kans hebben zich aan te dienen. Zo raakt hij aan de grondprincipes van kunst: hoe kiezen we, hoe beleven we?

 

Bas Schevers - Mislukt werk

 

Dit alles was ook te merken in zijn tentoonstelling Mislukt werk. Aanleiding was een bemerking van hem tijdens een wandeling door Maastricht. “Maastricht als stad is te mooi om waar te zijn: nieuw beklinkerde straten, geen rondslingerende fietsen, stadswachters die behoed zijn om overtreders te pakken, plannen om coffeeshops in de binnenstad te weren, geen rondhangende daklozen of drugsverslaafden, geen krotten of leegstaande huizen… Niets in deze stad valt buiten het mooi opgeblonken plaatje. Niets is mislukt.” Terwijl Schevers zelf in zijn werk en omgeving wel eens met mislukte pogingen te maken had. Zo kwam hij op het idee om bestaande werken die op eerdere tentoonstellingen niet tot hun recht kwamen (‘mislukt’), weer uit de kast te halen en onderwerp van de tentoonstelling te maken. In Maastricht werden storende, mislukte gevallen blijkbaar onzichtbaar gemaakt. Aan Schevers om zijn mislukte werken in de spotlight te zetten en ze bespreekbaar te maken. Waarom mislukken werken? Hangt het af van de omgeving? Mislukken ze overal? Naast het tentoonstellen van ‘mislukte’ werken, nodigde hij Paula van den Bosch uit om over zijn mislukte werken te praten.

 

Bas Schevers - Mislukt werk 

 

link: www.basschevers.nl