Lucken 04.10.2008

Jochen Mura


Fenster sind zunachtst nichts anderes als Locher in der Wand.
De objecten van Jochen Mura presenteren zich als plateaus, “Guckkasten” (kijkdozen), modellen en podia, welke zich, zowel letterlijk als metaforisch, manifesteren in verschuivingen en verplaatsingen.
Ze weerspiegelen de dynamiek en de energie van een vroeger leven waaruit ze zijn ontstaan, en verwijzen tegelijkertijd naar nieuwe ruimtelijke en thematische mogelijkheden.


Allerlei referenties dringen zich op, maquettes van industriele gebouwen, luchtkanalen, reconstructies van bunkers of futuristische ontwerpen. Wanneer je naar binnen kijkt zie je jezelf en de omgevende ruimte gereflecteerd. Uit de oorspronkelijke context geisoleerd, werken zijn sculpturen -hybride, verschaalde ruimtelijke beelden uit karton en acrylglas-, merkwaardig functieloos. Het zijn open, en toch ondoordringende ruimten, als irrationele onwerkelijke ruimtelijke constructies.

 

 

 

Jochen Mura - Lucken

Voor de ruimte van Hedah maakte Mura 2 werken aan de wand. Het werk “Phantom” bestaat uit een circa 10 meter lange, uit zwart karton gesneden rechthoekige pijl. Het werk “Latenz” is eveneens een uit meerdere kartons samengesteld beeld, onderbroken door vensterachtige ramen. Beide bedienen zich, net als de sculptuur “Verschrankung”, van de architectonische beeldtaal, om het ruimtelijke systeem te benadrukken. Elke uitsnede (Lucke) en elke perspectivische vertekening, bestaat als opzich zelf staand element, en is tegelijkertijd een mogelijkheid meerdere  inzichten te laten ontstaan. De uitgesneden beeldpartijen uit de serie “Stossläften”, bevraagd tenslotte het gesloten kasten systeem, dat de grens tussen verbeelding en werkelijkheid, het heimelijke en onheimelijke markeert.

Mura is een meester in het verweven van 'zijn' en 'schijn'. Zijn werken zijn geen reproducties van de werkelijkheid. Er is niets achter de façade, zij willen niet misleiden, het willen geen misleidende nabootsingen zijn, integendeel. Zij tonen ons wat we niet zien en trekken in twijfel wat we zien.

 


  Jochen Mura - Lucken