O.S.U.C. 27.08.2011

O.S.U.C.
Samen met de opleiding Autonome Beeldende Kunst / ABKM, KuS /Kunstencentrum Signe Heerlen en een aantal
onafhankelijke kunstenaars start HedaH met een 'postacademische situatie', de O.S.U.C.
Meld je nu aan voor de pilot in oktober 2011!
• meer informatie > hier link naar de website
 http://www.osuc.org/