CREATOR 15.05.2012Opening 25 mei 2012, 19.00 uur

Tentoonstelling: 25 mei - 10 juni 2012
Open: vri - zon 13.00 - 17.00 uur 
(of op afspraak)


 

CREATOR toont driedimensionale werken tussen sculptuur en installatie van Laurent Malherbe, Simon Kentgens en Iris Bouwmeester. De drie kunstenaars werken vanuit uiteenlopende uitgangspunten, maar vertonen overeenkomsten in hun werkwijze: het maakproces vormt een wezenlijk onderdeel van hun werk. Denken en handelen vallen hierin samen. Alledaagse, soms haast banale uitgangspunten worden ontleed om vervolgens zorgvuldig opnieuw geconstrueerd te worden. Op zoek naar het belangrijke omslagpunt waarop niets meer waard is, maar alles zou kunnen worden. 


Laurent Malherbe
 maakt van bouwmaterialen installaties die op het eerste gezicht architectonisch lijken, maar dat uiteindelijk toch niet zijn. Naar eigen zeggen is hij een beeldhouwer. Zijn beelden zijn ruw en schetsmatig van aard en komen tot stand naar aanleiding van de co√∂rdinaten die een ruimte te bieden heeft. “Ik heb vaker meegewerkt aan verbouwingen, op het moment dat mensen aan de slag gaan maken ze als het ware een keuze voor de eeuwigheid, die achteraf toch weer tijdelijk zal blijken.” De onvolkomenheden van deze “oplossingen” worden in zijn werk sterk uitvergroot. “Toch spreekt er na mijn idee een bepaald optimisme uit al dat geknutsel. Of ik niet liever het volmaakte zou tonen? Ik weet nog niet hoe dat moet...”

 

Voor meer informatie kijk: http://laurentmalherbe.blogspot.com/

De installaties van Simon Kentgens begeven zich op een overgang: tussen het echte en het geconstrueerde, het origineel en de reproductie, tijdelijkheid en permanentie. Kentgens zoomt in op details uit het dagelijks leven, zoals die zich maar even, in het voorbijgaan aandienen. Een toevallige constellatie van dingen waar je blik op valt.
De schijnbare terloopsheid waarmee Kentgens zijn werken presenteert toont aan dat de toekenning van waarde betrekkelijk is; een mentale constructie van voorbijgaande aard in een ruimte die continu in beweging is en waarbinnen de dingen door iedereen anders worden gezien.
Voor meer informatie kijk: 
http://www.simonkentgens.com/

Iris Bouwmeester 
Iets simpels als wc-papier, aluminium afvoerbuizen of zeepsop. Daar ziet Iris Bouwmeester schoonheid in. Als ze het oppakt, ontstaan er nieuwe werelden. Zoals de serie ‘Lotus’ (beelden van wc-papier) of het recente ‘Tube’ (sculpturen uit afvoerbuizen). Het is alsof alle beelden verwanten van elkaar zouden kunnen zijn. Geen gezellige families met opa, oma’s en kleinkinderen, maar leden van een nieuwe, onontdekte soort. Het materiaal vormt het vertrekpunt van haar werk. De fysieke mogelijkheden van dat materiaal zijn daarbij leidend. Met zo min mogelijk hulpmiddelen tast ze het af. Al knedend, buigend, indeukend en samenbindend gaat ze op zoek naar schoonheid in vorm, lichtval en ruimte.
De resultaten zijn doorgaans organisch abstract.

Voor meer informatie kijk: http://www.irisbouwmeester.com/