Colabs 19.10.2012

Colabs

 

22 October – 16 December 2012

 

Open to public on

Saturday 3-11 | 5 pm
Saturday 17-11 | 5 pm
Saturday 1-12 | 5 pm
Saturday 15-12 | 5 pm

 

COLABS is a collaborative exchange project between fine art students from Belgium, Germany and The Netherlands. Four groups consisting of five students from various academies will work at Hedah for a period of two weeks. Different artists and curators will visit each group to give feedback and stimulate dialogue.

 

This project has been developed out of the structural collaboration between Hedah and the Fine Art Academy Maastricht (ABKM), department Fine Arts. According to the students’ wish to not only exchange works and exhibit together, but to actually work with each other. Working at Hedah is considered more of an experimental situation instead of pushing an exhibition, even though a working period might eventually result in an exhibition of course. In this exchange project students from the Fine Art Academy Maastricht and students from Antwerp, Liège, Utrecht, Münster en Nürnberg will be participating.


Every second Saturday, at the end of each work period, there will be a public moment in which the participants will show their work and reflect upon on it. Moreover, each group decides upon the form and content of the documentation of their own process and work. In the end, there will be a publication of the four different approaches. In January 2013 this publication will be launched- a moment when all participants will encounter each other for the first time and are able to reflect, evaluate and discuss the experience and outcome of the project.


Artists and curators contributing to this project are: Olivier Foulon, Brigitte Franzen, Sara van der Heide, Benoît Hermans, Marcel Hiller, Ulrike Lindmayr, Anna-Sophia Schultz en Lisette Smits. 

Hedah is supported by the ABKM and City of Maastricht.
Group 1: Rens Cools (Sint Lucas, Antwerpen), Vera Gulikers (ABK Maastricht), René Haustein (KA Muenster), Juan Nacho (ABK Maastricht, Inga Krueger (KA Muenster)

More photo's: click read more... or visit www.facebook.com/stichting.hedah


22 Oktober – 16 December 2012

 

Geopend voor publiek op

Zaterdag 3-11 | 17.00 uur
Zaterdag 17-11 | 17.00 uur
Zaterdag 1-12 | 17.00 uur
Zaterdag 15-12 | 17.00 uur

 

COLABS is een uitwisselingsproject tussen studenten beeldende kunst uit Nederland, Duitsland en België. Vier groepen bestaande uit telkens vijf studenten zullen een periode van twee weken in Hedah aan de slag gaan. Kunstenaars en curatoren zullen elke groep bezoeken om met de studenten kritisch over hun werk te praten, de dialoog onderling te stimuleren en persoonlijke begeleiding te geven.

 

Dit project is ontstaan uit structurele samenwerking met de opleiding Autonome Beeldende Kunst (ABKM) De vraag van studenten was om niet alleen samen met anderen te exposeren, maar juist de samenwerking met anderen aan te gaan. Ook komen studenten middels dit project in contact met ervaren kunstenaars.

Het is een situatie waarin het experiment centraal staat en er niet gedwongen naar een tentoonstelling toegewerkt wordt, al kan dit wel het resultaat van de werkperiode zijn. Deze uitwisseling vindt plaats tussen studenten van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht en studenten uit Antwerpen, Luik, Utrecht, Münster en Nürnberg.

 

Elke tweede zaterdag is er een publiek moment waarbij de studenten hun werk tonen ter afsluiting en reflectie van hun werkperiode. Ook verzorgt elke groep zelf de documentatie van het werk, wat vervolgens een publicatie oplevert waarvan de studenten zelf de vorm en inhoud bepalen. Deze publicatie zal in januari 2013 gelanceerd worden, en dit zal tevens een moment van evaluatie, reflectie en discussie zijn waar alle deelnemers voor het eerst samen komen. 

 

De kunstenaars/curatoren die hun bijdrage leveren zijn: Olivier Foulon, Brigitte Franzen, Sara van der Heide, Benoît Hermans, Marcel Hiller, Ulrike Lindmayr, Anna-Sophia Schultz en Lisette Smits.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van de ABKM en Gemeente Maastricht.


Group 2: Emanuel Riksen (ABK Maastricht), Simon Weins (ABK Maastricht), Sara Clissen (Sint Lucas Antwerpen), Lucie van Eugen (HK Utrecht), Gesche Kanick (KA Muenster)


Group 3: Barbara Elisabeth Schoch (Akademie Nürnberg), Maarten Davidse (ABK Maastricht), Charlotte Koenen (ABK Maastricht), Joachim Beens (Sint Lucas Antwerpen), Jane Coppin (Sint Lucas Antwerpen)