Lecture by Saskia van Stein | 23 January 19.00h 14.01.2013

Lezing door Saskia van Stein in Dynamic Living room B36


Op 23 januari geeft Saskia van Stein, artistiek directeur van NAiM/Bureau Europa een lezing over leegstand en herbestemming. Naast de problematiek en mogelijkheden van leegstand waar een architectuur curator mee wordt geconfronteerd, vertelt Saskia ook over haar ervaring als curator bij de Architectuurbiënnale in Venetië in 2008 en 2010. Ook blikt zij terug op de Internationale Biënnale Leegstand en Herbestemming in Maastricht in 2011. Wat is hier uit voortgekomen en welke inspirerende voorbeelden van herbestemming zien we in andere steden?


Discussiëren gaat het beste op een volle maag! Er wordt soep met brood geserveerd.


Taal: Engels

23 januari, 19.00u. Bourgognestraat 36


De Dynamische Woonkamer B36 is een openbaare woonkamer waarin diverse culturele events kunnen plaatsvinden. B36 maakt deel uit van de nieuwe stichting Art Core, Hedah and B32.Lecture by Saskia van Stein in Dynamic Living room B36


On January 23, Saskia van Stein, artistic director of NAiM/Bureau Europa will give a lecture on vacancy and reallocation of buildings. She will address the problems and possibilities that architectural curators are facing and will elaborate on her experience as curator of the Architecture Biennial in Venice in 2008 and 2009. Saskia will also reflect upon the International Biennial Rezoning and Vacancy held in Maastricht in 2011. What has happened since and can we find inspirational projects in other cities?


Soup and bread will be served; no discussions on an empty stomach!


Language: English

January 23, 19.00h. Bourgognestraat 36


Dynamic Living Room B36 is a public living room that can be used for any kinds of cultural events. B36 is part of the new foundation Art Core, Hedah and B32.