Across Our Horizons 05.09.2013

 

Yuki Okumura

October 5 - October 27 2013

Opening | Saturday 5 October, 17.00h
Sint Nicolaasstraat 7, Maastricht

If essentially it can be said that each of us lives in a different horizon defined by the range of one’s perceptions and experiences, then Yuki Okumura’s artistic universe unfolds around this notion of parallel realities, which he finds as surreal in its own right as sci-fi movies or the many-worlds interpretation of quantum physics. Okumura’s work is often characterized by collaborative and meditative practices that revolve around translation—not only verbal and visual interpretations, but also manipulations of categorical frameworks—as an impossible attempt to create tunnels through disparate territories.

 

 

In the artist’s own words, “defined as an interwoven network of interpersonal communication, society is a dream created so realistically by language.” Through his projects that are often inspired by other artists' activities, Okumura is interested in the making of a situation where language malfunctions in some way, so that “we can collectively have another kind of dreams—perhaps an alternate form of society, so to speak, that is not based on our virtual togetherness, but our essential solitudes.”

 

Most recently, his work has started to take the form of reinterpretation of works by other artists, both contemporary and avant-garde. From each of those artists' works, he extracts a certain element that seems to mirror his own practice in some way, developing it into a new structure where multiple self-referential layers are interwoven.

 

For his exhibition at Hedah, Okumura will re-stage three of his ongoing projects on site in Maastricht, forming together a compact survey of the artist's recent activities presented for the first time in Europe.

 

Canned Multiverse (2012–) will take place at Hedah during the opening and throughout the exhibition, where each visitor is encouraged to create their own version of Canned Universe (1964), a re-sealed empty can with its original paper label glued inside, made by Genpei Akasegawa to conceptually enclose the whole world.

 

Prior to the opening, Okumura will conduct another workshop called Anatomy Fiction (2008–), for the purposes of which the children of BSO Colorito Jungle and Basisschool Wyck are invited to draw a life-size self-portrait depicting a possible world inside their own body.

 

Jun Yang: A Short Lecture on Forgetting and Remembering (2011), is a film documenting interpreter Noriko Kobayashi at work, translating Chinese-Austrian artist’s Jun Yang giving a lecture at Tokyo University of the Arts. The camera focuses only on Kobayashi convincingly and sometimes awkwardly discussing the artist’s practice in Japanese, as if her own. Following screenings held at art academies in Europe and Japan, the film will be shown at ABK Maastricht as a 'virtual lecture' prior to the exhibition, whose documentation will form part of the installation at Hedah.

 

Born in Aomori, Japan, 1978, Yuki Okumura currently lives and works in Antwerp and Brussels as an artist-in-residency at WIELS Contemporary Art Centre, Brussels.

*Bring a can of any food you like (tin can, non-aluminum, with paper label) to make your own version of "Canned Universe".
http://yukiokumura.com/canned_universe_instruction_2s.jpg

 Canned Multivers / workshop at blanClass, Yokohama – Japan


Anatomy Fiction / workshop at WIELS – Brussels


Jun Yang: A Short Lecture on Forgetting and Remembering (2011)


Hedah is supported by the City of Maastricht.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuki Okumura

5 Oktober - 27 Oktober 2013

Opening | Zaterdag 5 Oktober, 17.00 uur
Sint Nicolaasstraat 7, Maastricht

Als in essentie gezegd kan worden dat elk van ons leeft binnen een andere horizon, bepaald door de reikwijdte van waarnemingen en ervaringen, dan ontvouwt Yuki Okumura's universum zich rond deze notie van parallelle werkelijkheden. Dat laatste vindt hij op zich even surreëel als science-fiction films of de vele-werelden-interpretatie van de quantum fysica. Okumura's werk wordt vaak gekarakteriseerd door samenwerking en meditatieve activiteiten die verband houden met vertaling - niet alleen verbale en visuele interpretaties, maar ook manipulaties van categorische raamwerken - als een onmogelijke poging om tunnels te creëren door ongelijksoortige gebieden.

 

In de woorden van de kunstenaar: 'gedefinieerd als een samen geweven netwerk van inter-persoonlijke communicatie, is de maatschappij een droom, op realistische wijze gecreëerd door taal'. Okumura is in zijn projecten, die vaak geïnspireerd zijn op de activiteiten van andere kunstenaars, geïnteresseerd in het maken van een situatie waarin taal disfunctioneert op een bepaalde wijze, zodat "we collectief een ander soort dromen kunnen hebben - misschien een alternatieve vorm van samenleving, zo te zeggen, die niet is gebaseerd op ons virtuele samenzijn maar op onze essentiële eenzaamheid".

 

De laatste tijd begint zijn werk de vorm aan te nemen van herinterpretatie van het werk van andere kunstenaars, hedendaags en ook avantgardistisch. Van het werk van elk van deze kunstenaars neemt hij een element dat op een bepaalde manier zijn eigen praktijk lijkt te reflecteren, om dit tot een nieuwe structuur te ontwikkelen waar een veelvoud van zelf-referentiële lagen in zijn verwerkt.

 

Voor de tentoonstelling in Hedah, zal Okumura drie van zijn voortdurende projecten ter plaatse in Maastricht her-insceneren, een compact overzicht van zijn recente activiteiten vormend, voor het eerst gepresenteerd in Europa.

 

Canned Multiverse (2012 - ) zal tijdens de opening en gedurende de tentoonstelling plaatsvinden. Elke bezoeker wordt aangemoedigd zijn/haar eigen versie van Canned Universe te creëren (1964), een opnieuw ‘verzegeld’ leeg blik met het originele label aan de binnenzijde geplakt, een werk oorspronkelijk van Genpei Akasegawa, bedoeld om de hele wereld concentueel te omvatten.

 

Voorafgaande aan de opening zal Okumara een andere workshop uitvoeren genaamd Anatomy Fiction (2008 - ) waarvoor kinderen van BSO Colorito Jungle en Basisschool Wyck uitgenodigd worden levensgrote zelfportretten te tekenen die een mogelijke wereld binnen hun lichaam afbeelden.

 

Jun Yang: a short lecture on forgetting and remembering (2011) is een film die de vertaler Noriko Kobayashi aan het werk documenteert, als ze synchroon de lezing van kunstenaar Jun Yang vertaald aan de Tokyo University of the Arts. De camera focust op Kobayashi als ze overtuigend en soms op een pijnlijke manier de praktijk van de kunstenaar verdedigt alsof het haar eigen is. Na screenings in kunstacademies in Europa en Japan, zal de film worden getoond in de Academie Beeldende Kunsten Maastricht als een 'virtuele lezing' voorafgaand aan de tentoonstelling, waarvan de documentatie onderdeel zal vormen van de installatie in Hedah.

 

Geboren in Aomori, Japan, 1978, leeft en werkt Yuki Okumra momenteel in Antwerpen en in Brussel als artist-in-residence in het Wiels Contemporary Art Centre.Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van Gemeente Maastricht.