Stichting Hedah. Centrum voor Hedendaagse Kunst Maastricht.

 

Ontstaan vanuit een do-it-your-self attitude, is het in 1995 opgerichte kunstenaarsinitiatief Hedah steeds trouw gebleven aan zijn oorspronkelijke doelstelling: het creëren van een autonome experimenteer- en presenteerruimte, voor en door kunstenaars. Typisch voor Hedah is de open theoretische profilering. Er is geen strak tentoonstellingsprogramma, waarvan de rechtlijnigheid dient te worden bewaakt.  In plaats daarvan probeert Hedah steeds te denken vanuit de kunstpraktijk zelf, die in al haar conceptuele en multidisciplinaire veelvormigheid wordt getoond. Het voordeel van deze aanpak is dat Hedah flexibel kan inspelen op actuele ontwikkelingen, zonder bij voorbaat bepaalde kunstenaars of stromingen uit te sluiten.

 

In de omgang met ‘haar’ kunstenaars begrijpt Hedah zich met name als een faciliterende instelling. De kerntaak is het scheppen van de condities, die individuele kunstenaars in staat stellen een werk of project te verwezenlijken. Het waarborgen van een afgewogen balans tussen jonge en gearriveerde, lokale en (inter)nationale kunstenaars, fungeert hierbij als een belangrijk selectiecriterium. Voor jonge, aankomende kunstenaars vormt Hedah een onmisbare schakel in de moeilijke fase tussen academie en galerie. En voor meer gearriveerde kunstenaars is  Hedah de plek bij uitstek voor projecten en tentoonstellingen die in het reguliere circuit tussen wal en schip dreigen te vallen – een vrijplaats, die ruimte biedt voor experiment.

 

Hedah bevordert ook actief de contacten tussen de diverse kunstopleidingen  en andere culturele instellingen in de Euregio door het stimuleren van grensoverschrijdende uitwisselingen en samenwerkingsverbanden.  De ruimtes fungeren als een ontmoetingsplaats . Door het organiseren van manifestaties, lezingen en discussies wil Hedah een inspiratiebron en actualiteitencentrum zijn voor zowel kunstenaars als voor het geïnteresseerde publiek.

Vanaf januari 2015 beschikt Hedah over een vaste werklocatie binnen Caracola (Theresiaschool, President Rooseveltlaan 213, Maastricht) en is daarnaast voortdurend op zoek naar andere tijdelijke ruimtes voor projecten. Daarnaast beschikt Hedah over de projectruimte Ravelijnstraat 130b – een locatie die bij uitstek geschikt is voor lezingen en debatten.

Board: Suchan Kinoshita, Janneke Janssen, Inge Stevens

 

Hedah is een non-profit organisatie, die draait op vrijwilligers. 
Hedah ontvangt structureel subsidie van de Gemeente Maastricht.